GMACH URZĘDU MIASTA – DAWNA SIEDZIBA STAROSTWA

Po upadku w 1525 roku (w wyniku sekularyzacji Prus) państwa zakonnego, następcą komtura na ostródzkim zamku został starosta, czyli podlegający władzy świeckiej, mianowany przez króla urzędnik. Jego zadaniem było zarządzanie majątkiem wchodzących w skład starostwa terenów, nadzór nad szkolnictwem, Kościołem, sądownictwem pierwszej instancji i policją. Mieszkał na zamku i odpowiadał za jego stan, a w […]

MIASTO SZUKA FIRMY DO KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA BASENU

Przedmiot zamówienia obejmuje:stałe utrzymanie czystości w budynku basenu w Ostródzie w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem najnowszej technologii, techniki sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój oraz dostarczenie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych do łazienek.