ODDANA DO RUCHU – KILKA KILOMETRÓW DWUPASMÓWKI PRZY OSTRÓDZIE

Pięć miesięcy przed umownym terminem udostępniono  kierowcom odcinek drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. Kontrakt o wartości 204 mln zł zrealizowała firma Budimex. Zadaniem wykonawcy było wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5 o długości ok. 5 km.


Co zostało zrobione

W ramach zadania wybudowana została droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym. Powstał na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt. Oprócz jezdni głównej, w ramach zadania wykonana została budowa dodatkowych jezdni obsługujących tereny przyległe. Ponadto przebudowane zostały drogi poprzeczne innych kategorii kolidujące z S5. Inwestycja była realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca zadania miał możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. Korzystając z tej możliwości, zmienił konstrukcję dwóch wiaduktów drogowych oraz dwóch przejść dla zwierząt dużych, bez zmiany ich lokalizacji.

Cel inwestycji

Budowa nowego odcinka S5, z uwagi na połączenie obwodnicy Ostródy oraz drogi krajowej nr 15 z drogą krajową nr 16 w rejonie miejscowości Wirwajdy, spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego w kierunku Iławy z miejscowości Morliny, Tyrowo, Wirwajdy oraz zachodniej części Ostródy. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo ruchu poprzez rozdzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego, rowerowego i pieszego. Zmniejszeniu ulegnie natężenie ruchu na drogach alternatywnych o niższych parametrach przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu na tych drogach.
Pierwszy krok do połączenia A1 z S7

Odcinek drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy jest kontynuacją obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. Łączna ich długość to ponad 12 km i razem stanowią część docelowego przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz (A1) – Ostróda (S7). Będzie to element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód – zachód, na który złożą się: S10 Szczecin – Piła – Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz – Grudziądz – Ostróda, S7 Ostróda – Olsztynek, S51 Olsztynek – Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk – Budzisko.

Prace nad dokumentacją dla kolejnych odcinków

13 października 2015 r. połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) musimy przeprowadzić prace przygotowawcze.
W październiku ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z materiałami do decyzji środowiskowej dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem. Zadanie, za 17 512 125 zł, w ciągu 30 miesięcy wykona konsorcjum w składzie: TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. (lider) oraz TRAKT Sp. z o.o. (partner). Projektanci w trakcie prac nad STEŚ zaproponowali trzy możliwe warianty przebiegu przyszłej S5. Wybór docelowego rozwiązania potwierdzony zostanie poprzez wydanie decyzji środowiskowych. Poprzedzi je szereg spotkań informacyjnych ze społecznością, które przewidziane są w styczniu 2023 r. Ponadto regionalni dyrektorzy ochrony środowiska (RDOŚ w Olsztynie dla przebiegu drogi w województwie warmińsko-mazurskim i RDOŚ w Bydgoszczy dla przebiegu drogi w województwie kujawsko-pomorskim) przeprowadzą wymagane przepisami konsultacje społeczne.
Szacuje się, że prace przygotowawcze wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych zakończą się w 2028 r. Orientacyjny koszt tych prac wyniesie około 33 mln zł. Inwestycja został ujęta w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Budowa obwodnicy Ostródy, której częścią jest budowa drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 285 mln zł, a całkowita wartość projektu to 623 mln zł.

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.