KOMENDA OTRZYMAŁA 200 TYS.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał dziś w imieniu zarządu województwa z komendantem wojewódzkim policji insp. Tomaszem Klimkiem umowę o przekazaniu środków na Fundusz Wsparcia Policji. 200 tys. zł zostanie przeznaczone na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek, a także zakup towarów i usług na potrzeby garnizonu warmińsko-mazurskiego. – Współpraca z samorządem […]