ZWIĄZKI WYWALCZYŁY PODWYŻKI W SZPITALU

14 września 2017 roku doszło do podpisania porozumienia między nastęlującymi stronami. Zakładową Organizacją Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych przy PZOZ w Ostródzie S.A. oraz NSZZ Solidarność przy PZOZ w Ostródzie S.A. A Powiatowym Zespołem Opieki Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku, dotyczącą najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników […]

ZAPŁACIMY WIĘCEJ ZA PRĄD

Jak można wyczytać w ”Rzeczpospolitej”, spółki zajmujące się dystrybucją, czyli Enea Operator, Energa – Operator, Innogy Stoen Operator. PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja – złożyły już w URE(Urząd Regulacji Energetyki) wnioski taryfowe odnośnie taryf za usługi dystrybucji energii elektrycznej na przyszły rok.